PRE-FILTER / แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ 3M-5N11 (N95)

PRE-FILTER : แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ 3M-5N11 (N95)

Description

PRE-FILTER : 5N11 แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ 3M-5N11 (N95)

3M-5N11

คุณลักษณะ

  • แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ มาตรฐาน N95 ใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M-501
  • ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชั้นคุณภาพ N95* โดย National Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSH ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทั้งฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้ โดยอนุภาคนั้นต้องไม่ใช่และไม่มีน้ำมัน หรือส่วนผสมของน้ำมันหรือสารประเภทเดียวกับน้ำมันปะปนอยู่
  • มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกับตลับกรองรุ่น 6000 และรีดขอบเรียบ ทำจากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) และมีน้ำหนักเบามาก
  • สามารถใช้งานร่วมกับตลับกรองรุ่น 6000 หรือใช้แบบเดี่ยวก็ได้ โดยใช้คู่กับอุปกรณ์ประกอบได้แก่ ฝาครอบตลับกรองและฐานรองแผ่นกรอง3M-502
  • เมื่อประกอบไส้กรองเข้ากับหน้ากากแล้ว ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้สวมใส่จนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  • มีค่า Assigned Protection Factor เท่ากับ 10 เมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศครึ่งหน้า และมีค่าเท่ากับ 50 เมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศเต็มหน้า
  • บริษัทผู้จำหน่ายต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตรงตามหลักการ
  • ทดสอบโดยใช้อนุภาค Sodium Chloride ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามข้อกำหนดของ NIOSH
  • 10 ชิ้น/กล่อง

Face Book Comments

comments