Half Mask / หน้ากากไส้กรองเดี่ยวและตลับกรอง : 3M-3200-55 (ยางสังเคราะห์)

Half Mask / หน้ากากไส้กรองเดี่ยวและตลับกรอง : 3M-3200-55 (ยางสังเคราะห์)

 

หน้ากากชนิดใช้เปลี่ยนตลับกรองเดี่ยว (เคมี และ ฝุ่นละออง)

Description

Half Mask / หน้ากากไส้กรองเดี่ยวและตลับกรอง : 3M-3200-55 (ยางสังเคราะห์)

 

3M-3200-55

คุณลักษณะ

 • เป็นอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจประเภทกรองอากาศ ชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ ใช้สำหรับสวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กและกลิ่นไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ฝุ่น ละอองน้ำมัน ฟูมตะกั่ว ควันจากท่อไอเสีย เป็นต้น ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบหายใจ
 • ประกอบด้วยส่วนหน้ากากและไส้กรอง น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก บำรุงรักษาง่าย
 • เป็นหน้ากากชนิดครึ่งหน้าไส้กรองเดี่ยว (SINGLE CARTRIDGE HALF MASK) ทำจากสารเครตัน (KRAYTON) และได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะใบหน้าของชาวเอเชียโดยเฉพาะ
 • สามารถเปลี่ยนชนิดไส้กรอง (FILTER) ของหน้ากากให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้หลายลักษณะ
 • สายรัดเป็นฝ้ายผสมใยสังเคราะห์มีความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตรต่อเส้น ติดตรึงแน่นอยู่กับห่วง( LOOP )ทำจากพลาสติก เพื่อรองรับรูปศีรษะอย่างพอดีขณะสวมใส่ ถอดและใส่ได้อย่างสะดวก
 • ผิวด้านในของหน้ากากบริเวณที่สัมผัสกับใบหน้ามีลักษณะไม่เรียบ ช่วยเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่ ไม่ลื่นเมื่อเหงื่อออก
 • หน้ากากมี 2 ขนาดให้เลือกคือ ขนาดเล็ก/กลาง และขนาดกลาง/ใหญ่
 • มีลิ้นควบคุมอากาศเข้า (INHALATION VALVE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง และลิ้นระบายอากาศ (EXHALATION VALVE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง
 • หน้ากากต้องมีสัญญลักษณ์บ่งบอกเดือนและปีที่ผลิตปรากฎอยู่ด้วย
 • หน้ากากต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 60 กรัม
 • อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันสารอันตรายในบรรยากาศได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งมาตรฐาน JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS), AUSTRALIAN STANDARD (AS), KOREAN STANDARD
 • อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจต้องมีอะไหล่สำหรับเปลี่ยนได้ทุกชิ้น
 • อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจต้องมีคู่มือการใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์
 • ผู้จำหน่ายต้องจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา รวมทั้งการทดสอบความกระชับ (FIT TESTING) ของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจอย่างถูกต้องตามหลักการ
  • มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ทำจากพลาสติก ภายในบรรจุสารเคมีสำหรับดูดซับไอระเหยของสารเคมีได้
  • ตลับกรองฝุ่น ละออง ไอระเหยสารเคมี บรรจุสารดูดซับปริมาตร 55 ซีซี
  • ตลับกรองฝุ่น ละออง ไอระเหยสารเคมี พร้อมแผ่นกรองอนุภาคติดเป็นส่วนหนึ่งของตลับ บรรจุสารดูดซับปริมาตร 55 ซีซี
  • ตลับกรองบรรจุอยู่ในซองพลาสติก 1 ตลับต่อซอง และมีข้อแนะนำการใช้อย่างย่อเป็นภาษาไทยพิมพ์ไว้บนซองด้วย
  • ด้านข้างตลับกรองติดฉลากบอกกลุ่มสารเคมีที่ป้องกันได้และข้อควรระวังอย่างย่อ
  • ตลับกรองถูกประกอบเข้ากับหน้ากากด้วยระบบกดปิด
 • วิธีการใช้งาน
  • ประกอบกับ ตลับกรอง และหน้ากากรุ่น 3000ที่เลือกขนาดให้ตรงตามความต้องการ

  การดูแลรักษา

  • ห้ามนำไปซักหรือสัมผัสกับน้ำ หรือทิ้งไว้ในสถานที่ทำงาน
  • ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด เมื่อเต็มให้ทิ้งเปลี่ยนอันใหม่

  การจัดเก็บ

  • ควรเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมโดยไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงเดดส่องโดยตรงหรือมีความร้อน หยิบใช้งานสะดวก

  การตรวจสอบสภาพ

  • หากพบว่ารู้สึกหายใจลำบากอึดอัดแสดงว่าแผ่นกรองได้กรองอนุ

  3M-3311K-55 Cartridge

  • 3M Organic Vapor Dust & Mist Cartridge
  • Approved for use against Organic Vapors, Dust and Mist.
  • Designed for 3000 series respirator.
  • Certified to JIS , AS
3M-7500 Half Mask
3M-7500 Half Mask

Face Book Comments

comments