Filter Mask / ตลับกรองฝุ่นฟูมโลหะ : 3M-7093

Filter Mask 3M-7093 / ตลับกรองฝุ่นละออง

แผ่นกรองฝุ่นละออง ฟูมแอสเบสตอส ฟูมงานเชื่อม  และอนุภาคนิวคลีโอไทด์ มาตรฐาน P100

Description

Filter Mask 3M-7093 / ตลับกรองฝุ่นละออง

3M-7093
3M-7093

คุณลักษณะ

 • ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชั้นคุณภาพ P100* โดย National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น ละออง ฟูม อนุภาคกัมมันตรังสี และแอสเบสทอสได้
 • ตลับกรองได้รับการออกแบบให้มีฝาครอบทึบ
 • ป้องกันอนุภาค ความร้อน ประกายไฟได้ อากาศจะไหลผ่านช่องว่างด้านล่างระหว่างฝาครอบกับตัวตลับเข้าสู่ภายใน ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
 • ตลับกรองสามารถใช้ขณะฝนตกได้โดยไม่มีผลต่อตัวกรองที่อยู่ภายใน เนื่องจากการออกแบบและมีสารป้องกันน้ำที่เคลือบเส้นใยของตัวกรองไว้
 • ประกอบเข้ากับที่ครอบหน้า (Facepiece) โดยใช้ระบบเขี้ยวล็อก (Bayonet Attachment)
 • ตัวตลับมีรูปร่างสี่เหลี่ยม ทำจากพลาสติกที่ทนความร้อนและประกายไฟ น้ำหนักเบา
 • ตลับกรองได้รับการออกแบบให้ทำการตรวจสอบความกระชับ (User Seal Check) ได้อย่างง่าย ๆ โดยการกดลงบนฝาครอบด้านบนและหายใจเข้า
 • เมื่อประกอบตลับกรองเข้ากับหน้ากากแล้ว ตลับกรองต้องไม่บดบังทัศนวิสัยผู้สวมใส่จนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • บริษัทผู้จำหน่ายต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตรงตามหลักการ
 • ทดสอบโดยใช้อนุภาค Dioctyl Phthalate (DOP) ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามข้อกำหนดของ NIOSH

 

Face Book Comments

comments