สเปรย์เร่งทำปฏิกิริยา/Developer (TASETO)

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระป๋องสีขาว) Developer FD-S

Description

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระป๋องสีขาว)

Developer FD-S

TASETO
TASETO

ประกอบด้วยน้ำยา 3 ชนิด

  1. น้ำยาทำความสะอาด (กระป๋องสีฟ้า) Cleaner / Remover FR-Q quick dry
  2. น้ำยาแทรกซึม (กระป๋องสีแดง) Penetrant FP-S
  3. น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระป๋องสีขาว) Developer FD-S
TASETO Front
TASETO Front

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เช็ดทำความสะอาด Grease/Oil/Dust ออกจากผิวชิ้นงาน ฉีด FR-Q (สีฟ้า) บนผิวเพื่อทำความสะอาด
  2. ฉีด FP-S (สีแดง) บนผิว เพื่อให้น้ำยาแทรกซึมลงบนรอยแนวเชื่อม รอประมาณ 5-60 นาที
  3. เช็ด FP-S (สีแดง) ออกจากผิวแนวเชื่อม หรือ ฉีด FR-Q บนผ้าเพื่อเช็ดคราบน้ำยาแทรกซึกออกให้หมด
  4. ฉีด FD-S (สีขาว) เพื่อตรวจหารอยแตกร้าวตามรอยแนวเชื่อม ทิ้งไว้ประมาณ 10-30 นาที
  5. สังเกต สีของ FP-S (สีแดง) หากพบสีแดงขึ้นมา แสดงว่าบริเวณนั้นมีรอยแตกร้าว
TASETO USING
TASETO USING

Face Book Comments

comments