TASETO
TASETO

TASETO
TASETO

Non Destructive Inspection Materials TASETO

น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวแนวเชื่อมโลหะ

ประกอบด้วยน้ำยา 3 ชนิด
 1. น้ำยาทำความสะอาด (กระป๋องสีฟ้า) Cleaner / Remover FR-Q quick dry
 2. น้ำยาแทรกซึม (กระป๋องสีแดง) Penetrant FP-S
 3. น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระป๋องสีขาว) Developer FD-S
TASETO Front
TASETO Front
TASETO Back
TASETO Back
TASETO Side
TASETO Side

ขั้นตอนการใช้งาน
 1. เช็ดทำความสะอาด Grease/Oil/Dust ออกจากผิวชิ้นงาน ฉีด FR-Q (สีฟ้า) บนผิวเพื่อทำความสะอาด
 2. ฉีด FP-S (สีแดง) บนผิว เพื่อให้น้ำยาแทรกซึมลงบนรอยแนวเชื่อม รอประมาณ 5-60 นาที
 3. เช็ด FP-S (สีแดง) ออกจากผิวแนวเชื่อม หรือ ฉีด FR-Q บนผ้าเพื่อเช็ดคราบน้ำยาแทรกซึกออกให้หมด
 4. ฉีด FD-S (สีขาว) เพื่อตรวจหารอยแตกร้าวตามรอยแนวเชื่อม ทิ้งไว้ประมาณ 10-30 นาที
 5. สังเกต สีของ FP-S (สีแดง) หากพบสีแดงขึ้นมา แสดงว่าบริเวณนั้นมีรอยแตกร้าว

  TASETO USING
  TASETO USING