ถุงมือหนังงานเชื่อม

การเลือกใช้ถุงมือให้ถูกต้อง

ถุงมือที่ใช้ในงานที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงซึ่งได้แก่ การตัด การฟัน การฟุ้งกระจาย การกระเด็น ของสารเคมีและอุณหภูมิสูง ในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างละเอียดอ่อน รวมทั้งกระบวนการการผลิตอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ถุงมือให้ “เหมาะสมกับงาน” ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

งานเชื่อมแต่ละแบบ จำเป็นจะต้องใช้ถุงมือที่มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น

การเชื่อม MIG => ควรเลือกใช้ถุงมือหนังท้องที่เสริมซับใน เพื่อลดความร้อนที่มาจากปืนเชื่อม

การเชื่อม TIG => ควรเลือกใช้ถุงมือหนังผิว เพื่อการสัมผัสลวดเชื่อมที่ส่งเข้าไปได้อย่างแม่นยำ

 

มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันงานเชื่อม
EN 338:2003

Mechanical Hazards EN 388 : เป็นมาตรฐานที่ใช้กับถุงมือที่ป้องกันความเสี่ยงจากงานด้านเครื่องกลซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบ ที่จะเกิดกับร่างกาย ซึ่งได้แก่ การขัดสี การบาด การฉีกขาด การเจาะทะลุ ซึ่งมาตรฐานนี้จะ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าสถิต

EN 407

Thermal Hazards EN 407 : เป็นมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับความร้อน ซึ่งเป็นถุงมือที่ใช้ป้องกันความร้อน และ หรือไฟ เป็นปกติถ้าจะมีการใช้ส่วนฝ่ามือของถุงมือ ในการที่จะไปสัมผัสหรือวางบนพื้นที่ที่ร้อนและอุณหภูมิภายนอกที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ ประมาณไม่ต่ำกว่า 15 วินาที

EN 12477 : 2001/A1 : 2500

Protective gloves for welder EN 12477 : เป็นมาตรฐานระบุไว้สำหรับถุงมือที่ออกแบบมาเพื่องานเชื่อม การขัดสี การฉีกขาด การสัมผัสความร้อน และ สะเก็ดไฟจากงานเชื่อม