หน้ากากกันฝุ่นละออง / Disposable Mask N95 & P1 สินค้าคุณภาพจาก 3M

• เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ครอบคลุมจมูกและปากเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอันตราย ( Toxic Particle ) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ น้ำหนักเบา หายใจสะดวก •ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)  จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทั้งฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้  โดยอนุภาคนั้นต้องไม่ใช่และไม่มีน้ำมัน หรือส่วนผสมของน้ำมันหรือสารประเภทเดียวกับน้ำมันปะปนอยู่

• มีประสิทธิภาพการป้องกันเท่ากับชั้นคุณภาพ N95 ตามมาตรฐาน 42CFR84 ของ NIOSH*

• ทำจากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE)

• มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน และมีแถบโฟมบุอยู่ด้านในหลังแถบอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายขณะสวมใส่ •มีสายรัด 2 เส้น ยืดปรับให้เข้ากับศีรษะและลำคอได้ทุกขนาด

• ผู้จำหน่ายต้องจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน  รวมทั้งทำการทดสอบความกระชับ (FIT TESTING) ของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจอย่างถูกต้องตามหลักการ ทดสอบโดยใช้อนุภาค SODIUM CHLORIDE ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามข้อกำหนดของ NIOSH

การดูแลรักษา
• หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ละออง และฟูมโลหะ เป็นหน้ากากชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา

การจัดเก็บ
• ควรเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมโดยไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงเดดส่องโดยตรงหรือมีความร้อน หยิบใช้งานสะดวก

การตรวจสอบสภาพ

• จะต้องมีอุปกรณ์รุ่นเดียวกันสำรองไว้ให้เพียงพอ เพื่เตรียมพร้อม หากต้องการเบิกใหม่ หรือหากเป็นคนละประเภทกัน ก็ให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติการป้องกันว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้

• อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 2-3 ปี ควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพใหม่อีกครั้ง • อุปกรณ์ควรได้รับการเปลี่ยนทุก 1-2 ปี