พาเลทควบคุมสารเคมีรั่วไหล / Spill Pallets

พาเลทการป้องกันและควบคุมสารเคมีรั่วไหลของถังน้ำมันและถังบรรจุสารเคมี กักเก็บของเหลวที่หกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พื้นแห้งเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นป้องกันการลื่นไถลของส้มไม่แตกเมื่อบรรจุเต็มและถอดได้ง่ายสำหรับการรักษาของเหลวที่หกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็วขอบด้านข้างที่หนา ซึ่งสามารถนำถังน้ำมันที่บรรจุได้เต็มถังบาร์เรลสารเคมีและอื่น ๆ ได้ พาเลทสามารถใช้รถยกเคลื่อนย้ายได้ พาเลทสามารถวางซ้อนกันซ้อนกันได้ช่วยประหยัดพื้นที่ มีปลั๊กช่วยในการระบายน้ำ