แว่นตัดแสงอัตโนมัติ
แว่นตัดแสงอัตโนมัติ
ครอบตัดแสงอัตโนมัติ
ครอบตัดแสงอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสำหรับ งานเชื่อม, งานตัดแก๊ส, CNC, Visitor

แว่นตาและครอบตางานเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติที่ดีต้องมีน้ำหนักเบาออกแบบมาเพื่อประกอบกับตัวปรับแสงอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงระยะทางและแนวของสายตา เพื่อให้เกิดความสมดุลและให้พื้นที่มุมมองสูงสุด

มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันงานเชื่อม

EN 379:2003

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา หน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ

ช่างเชื่อม

  • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมและวิธีการเชื่อม
  • ควรได้รับการฝึกให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
  • แต่งกายเหมาะสม
  • รู้จักใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ควรเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาและทางเดินหายใจ
Auto Welding Goggle
Auto Welding Goggle
Auto Welding Glasses
Auto Welding Glasses